Thrane-Steen Asker & Bærum: Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad Telefon 66 85 23 00 E-post skoyen@thranesteen.no Telefaks 66 85 23 01
Thrane-Steen Skøyen: Drammensveien 161, 0212 Oslo E-post skoyen@thranesteen.no Telefon 22 13 44 00 Telefaks 22 13 44 33
Thrane-Steen Nord: Hans Møller Gasmanns vei 3, 0581 Oslo E-post nord@thranesteen.no Telefon 22 80 35 00 Telefaks 22 80 35 01